நிதி உதவி பெறும் பள்ளியில் இடைநிலை ஆசிரியராக பணியாற்றி ஒரு நாள் பணிமுறிவின் பேரில் அரசு பள்ளியில் இடைநிலை ஆசிரியராக பணியில் சேர்ந்தவருக்கு நிதியுதவி பள்ளியில் பணிபுரிந்த காலத்தினை கணக்கில் கொள்ளலாமா ...அதன் படி அவறுக்கு தேர்வுநிலை வழங்கலாமா...RTI தகவல்Popular Posts